Business News Wales  |

Subscribe to the daily newsletter updates

Banc-leaderboard-advert-1430px-x-145px_Equity
Openreach section sidebar

Dev-Bank Wales MBO

Checks-Direct-Sidebar

CIH-BNW-Under-Section-Sidebar
9 November 2023

Rhaglen Safleoedd ac Eiddo ar Fin Symud Ymlaen ar ôl cael golau gwyrdd o Fwrdd Canolbarth Cymru


Roedd y mis diwethaf yn garreg filltir arwyddocaol wrth i fwrdd Tyfu Canolbarth Cymru danio'r achos busnes ar gyfer y rhaglen Safleoedd ac Eiddo, rhan o Fargen Twf Canolbarth Cymru. Gyda'r gymeradwyaeth hon ar waith, mae'r rhaglen bellach ar fin hyrwyddo datblygiad ei chynigion prosiect a dechrau'r cam cynllunio ar gyfer gweithredu.

Ar ôl cynnal ymchwil a dadansoddi galw marchnad trylwyr, mae'r achos busnes rhaglen a gymeradwywyd yn amlinellu map ffordd ar gyfer camau gweithredu sydd ar ddod. Mae hyn yn gosod y llwyfan ar gyfer ymdrech gydweithredol sylweddol gyda phartneriaid prosiect sydd â'r nod o ddarparu buddsoddiadau sydd wedi'u lleoli'n strategol.

Mae'r ymdrechion hyn wedi'u cynllunio i feithrin amgylchedd sy'n ffafriol i hybu ehangu busnesau a gwella cynhyrchiant ar draws y rhanbarth.

Mae Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd James Gibson-Watt ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Bryan Davies yn egluro beth mae hyn yn ei olygu i ddatblygiad y rhaglen.

Mae Tyfu Canolbarth Cymru yn awyddus i weithio gyda'r sector preifat a sicrhau buddsoddiad ehangach ar gyfer datblygu safleoedd masnachol yn y rhanbarth (fel y rhai a grybwyllwyd). Os oes gennych ddiddordeb mewn siarad mwy am gyfleoedd buddsoddi posibl a sut y gallwn weithio gyda'n gilydd, e-bostiwch John Collingwood, Rheolwr Rhaglen Safleoedd ac Adeiladau Tyfu Canolbarth Cymru: John.Collingwood@ceredigion.gov.uk

 


 Columns & Features:


People / Skills
12 July 2024

Data Analytics for Non-Experts – Why it’s a Game Changer for Business
Finance
12 July 2024

Emma Meets David Palmer-Lewis, Head of Financial Reporting and Control, Principality Building Society
Guest Author
8 July 2024

Back to 1997: Education, Education, Education
Ambition North Wales
8 July 2024

My Ask of SMEs – Be Curious About New Technologies

In Other News:

Business News Wales //